Trude Borch

Trude Borch.jpg

Trude Borch (f.1966) fra Ibestad i Troms, studert i Trondheim og Tromsø, økonomi og sosialantropologi. Har arbeidet 17 år som samfunnsforsker på kystturisme (inklusive sjømat og reiseliv) på Norut og Nofima. Nå ansatt ved Akvaplan-niva med fortsatt fokus på kystturismeforskning men jobber også i sekretariatet for verdens største nordområdekonferanse, Arctic Frontiers. 
Trude Borch er intervjuet av Veronica Melå, sammen med Knut Hansvold og Jørn Eirik Johnsen i artikkelen "Nord-Norge må løfte fram egne råvarer."