Anders Sletten

Anders Sletten (f. 1989) kommer fra Dyrøy. Tok almenfag på Sjøvegan, og kom deretter til Harstad begynte i lære hos Hoelstuen i 2009. Her tok han en tverrfaglig eksamen i programfagene til kokkeutdanninga, som privatist. Anders tok fagbrev som kokk i 2012, og har siden da jobbet som kjøkkensjef hos Hoelstuen i Harstad. I 2014 fikk Anders 3. plass i konkurransen «Arktisk Kokk». 

Anders Sletten har levert 9 oppskrifter på sjømat til Havet. Mat makt og meninger.