“Allfarvei, generelt uttrykk for offentlig vei åpen for alminnelig ferdsel. Ordet er sammensmeltet av gammel-dansk adel-farvei og alfaren (vei), alminnelig ferdselsvei. Jfr. også norrønt aðal, hoved-, og algaden som navn på hovedgaten i danske byer, tidligere adelgade, hovedgate. Uttrykket utenfor allfarvei brukes ofte i overført betydning om noe som er utenom det vanlige, nyskapende, originalt.” (Fra Store Norske Leksikon).

Utenfor Allfarvei Forlag har som fremste formål å være en stemme fra Nord-Norge som gir ut bøker om nordnorske forhold eller fra nordnorske fortellere. Målsettingen er å gi ut minimum tre bøker i året.

Forlaget vil alltid bruke nordnorske skribenter, fotografer, designere og andre bidragsytere, der det er mulig. Innflyttere diskrimineres ikke. Forlaget ønsker å skape positive ringvirkninger i det nordnorske samfunnet, og være med på at formidlingen om og fra Nord-Norge blir bredere og mer nyansert.

I all hovedsak vil forlaget prioritere sakprosa, fotodokumentar, debatt-, fakta-, og biografiske bøker. 

Forlagets nøkkelverdier er:

Å løfte frem nordnorske mennesker og verdier, nordnorsk kompetanse og krefter.
Å gi et visningsrom for skribenter, fotografer og designere og kunstnere fra nord. 
Å presentere nordnorsk natur, kultur historie og samfunnsforhold.

Vi vil i årene fremover gi deg artige, spennende, fine, interessante, viktige, gode, lærerike, matnyttige og vakre bøker. Har du spennende prosjekter du vil diskutere med forlaget, ta gjerne kontakt. Har du tilbakemeldinger på våre utgitte bøker, så setter vi pris på ris og ros. Ønsker du å kjøpe bøker, besøk vår nettbutikk, eller spør etter bøkene i en bokhandel. Vi håper du vil finne bøkene våre, og at du vil like det du finner. 

Velkommen til Utenfor Allfarvei Forlag. Vi skal forsøke å leve opp til navnet!