Reidar Nilsen

Reidar Nilsen (f. 1947) Oppvokst på Hasvik. Reiste på skoleskipet “Gann“ som 14-åring, deretter i utenriksfart. Utdannet styrmann fra Tromsø Maritime. Kjøpte sitt første fiskefartøy i 1972 og har siden drevet forskjellige fiskerier langs kysten, i Barentshavet og ved Svalbard. Valgt som leder av Finnmark Fiskarlag i 1994, og som leder av Norges Fiskarlag i 2001 fram til 2013. Har flyttet tilbake til Hasvik og deltar en del på forskjellige arenaer angående olje/fisk.
Reidar Nilsen er intervjuet sammen med Knut Harald Nygård av Veronica Melå i artikkelen "Vi er i samme båt" i Havet. Mat, makt og meninger.