T

Bjørg-Elise T-A Tuppen

Bjørg-Elise T-A Tuppen (f. 1975) født og bor i Harstad. Hun er utdannet fotograf og grafisk designer med en Bachelor of Arts fra University of Hertfordshire, England. I 2014 ble hun tildelt Per Spilling pris for sitt allsidige utrykk innen både tegning, foto og grafiske arbeider. Hennes fotografiske arbeid er blant annet blitt presentert i The Huffington Post (2016), Behance - Adobe (2016). Videre er hennes arbeid blitt presentert i boken Animal Graphics, Sandu Publishing (2015) og Share Scandinavia, New Heroes and Pioneers (2016). I 2016 etablerte hun virksomheten 68N med fokus på kunstfoto og grafisk design. 
Bjørg-Elise har bidratt med en rekke fotografier til boken Omstilling. Menneskets rolle i natur, industri og teknologi. 

Nils Torsvik

Nils Torsvik (f. 1955), kommer fra Øygarden i Hordaland, bor i Bergen/Øygarden. Han har tidligere jobbet som fisker, og senere i Fiskeridirektoratet, Havforskningsinstituttet, og siden 1992 ansvarlig redaktør i Fiskaren / Fiskeribladet Fiskaren. Siden 2011 redaktør samme sted. Utdannet fiskerikandidat ved Universitetet i Tromsø / Norges Fiskerihøgskole Opptatt av hav og fisk fordi han ønsker å se kysten utvikle seg til gode framtidsrettede samfunn for kystbefolkningen. På det personlig plan elsker han å benytte seg av allemannsretten til fiske og båtliv.
Nils Torsvik har skrevet artikkelen "Fiskeressurser for de få – eller for de mange?" i Havet. Mat, makt og meninger.

Ragnar Tveterås

Ragnar Tveterås (f.1966) er født og bor i Stavanger, professor på Handelshøgskolen ved Universitetet i Stavanger hvor han leder Senter for innovasjonsforskning. Har doktorgrad (Dr. Oecon) i samfunnsøkonomi fra Norges Handelshøyskole i Bergen. Ledet i 2013–2014 Sjømatindustriutvalget som ble oppnevnt av regjeringen Stoltenberg for å utrede fremtidig politikk for økt verdiskaping i hele sjømatnæringen. Har ledet en rekke forskningsprosjekter, og har forfattet et betydelig antall vitenskapelige publikasjoner om sjømatnæringen og petroleumsnæringen. Vokste opp ved Gandsfjorden, Er en hyppig kjøper av Salma laks, som helst spises som sashimi, etter at ungene har lagt seg. Ragnar Tveterås har skrevet artikkelen "Omstilling for økt velferd." i Havet. Mat, makt og meninger.