Ragnar Tveterås

Ragnar Tveterås (f.1966) er født og bor i Stavanger, professor på Handelshøgskolen ved Universitetet i Stavanger hvor han leder Senter for innovasjonsforskning. Har doktorgrad (Dr. Oecon) i samfunnsøkonomi fra Norges Handelshøyskole i Bergen. Ledet i 2013–2014 Sjømatindustriutvalget som ble oppnevnt av regjeringen Stoltenberg for å utrede fremtidig politikk for økt verdiskaping i hele sjømatnæringen. Har ledet en rekke forskningsprosjekter, og har forfattet et betydelig antall vitenskapelige publikasjoner om sjømatnæringen og petroleumsnæringen. Vokste opp ved Gandsfjorden, Er en hyppig kjøper av Salma laks, som helst spises som sashimi, etter at ungene har lagt seg. Ragnar Tveterås har skrevet artikkelen "Omstilling for økt velferd." i Havet. Mat, makt og meninger.