N

Knut Harald Nygård

Knut Harald Nygård (f.1974) Født og oppvokst på Grøtavær, et fiskevær på Grytøya utenfor Harstad. Nå bosatt i Harstad. Utdannet sivilingeniør fra NTNU som petroleumsgeolog.Har vært i Statoil siden 1999, erfaring fra Nordsjøen, Norskehavet og Barentshavet, men mest leting i nordområdene. Letedirektør for funnene Skrugard og Havis i Barentshavet. Nå direktør for Statoils Nordområdeinitiativ som jobber med å koble Statoils aktivitet i Nord-Norge med nordnorsk leverandørindustri og nordnorske samfunnsinteresser.
Knut Harald Nygård er intervjuet sammen med Reidar Nilsen av Veronica Melå, i artikkelen "Vi er i samme båt" i Havet. Mat, makt og meninger.

Reidar Nilsen

Reidar Nilsen (f. 1947) Oppvokst på Hasvik. Reiste på skoleskipet “Gann“ som 14-åring, deretter i utenriksfart. Utdannet styrmann fra Tromsø Maritime. Kjøpte sitt første fiskefartøy i 1972 og har siden drevet forskjellige fiskerier langs kysten, i Barentshavet og ved Svalbard. Valgt som leder av Finnmark Fiskarlag i 1994, og som leder av Norges Fiskarlag i 2001 fram til 2013. Har flyttet tilbake til Hasvik og deltar en del på forskjellige arenaer angående olje/fisk.
Reidar Nilsen er intervjuet sammen med Knut Harald Nygård av Veronica Melå i artikkelen "Vi er i samme båt" i Havet. Mat, makt og meninger.