Knut Harald Nygård

Knut Harald Nygård (f.1974) Født og oppvokst på Grøtavær, et fiskevær på Grytøya utenfor Harstad. Nå bosatt i Harstad. Utdannet sivilingeniør fra NTNU som petroleumsgeolog.Har vært i Statoil siden 1999, erfaring fra Nordsjøen, Norskehavet og Barentshavet, men mest leting i nordområdene. Letedirektør for funnene Skrugard og Havis i Barentshavet. Nå direktør for Statoils Nordområdeinitiativ som jobber med å koble Statoils aktivitet i Nord-Norge med nordnorsk leverandørindustri og nordnorske samfunnsinteresser.
Knut Harald Nygård er intervjuet sammen med Reidar Nilsen av Veronica Melå, i artikkelen "Vi er i samme båt" i Havet. Mat, makt og meninger.