Nils Torsvik

Nils Torsvik (f. 1955), kommer fra Øygarden i Hordaland, bor i Bergen/Øygarden. Han har tidligere jobbet som fisker, og senere i Fiskeridirektoratet, Havforskningsinstituttet, og siden 1992 ansvarlig redaktør i Fiskaren / Fiskeribladet Fiskaren. Siden 2011 redaktør samme sted. Utdannet fiskerikandidat ved Universitetet i Tromsø / Norges Fiskerihøgskole Opptatt av hav og fisk fordi han ønsker å se kysten utvikle seg til gode framtidsrettede samfunn for kystbefolkningen. På det personlig plan elsker han å benytte seg av allemannsretten til fiske og båtliv.
Nils Torsvik har skrevet artikkelen "Fiskeressurser for de få – eller for de mange?" i Havet. Mat, makt og meninger.