Bård Borch Michalsen

Bård Borch Michalsen (f. 1958) arbeider som førstelektor ved Handelshøgskolen UiT i Harstad. Bård er utdannet medieviter/cand.polit med sosiologi, offentlig rett, massekommunikasjon, norsk, engelsk og medievitenskap i fagkretsen.

Han har i 30 år arbeidet som journalist og redaktør i små og store medier. Han har også erfaring fra konsulentfirma, reklamebyrå og offentlige utviklingsorganisasjoner. Bård har alene eller som medforfatter bidratt i 20 faglitterære bøker, om emner som språk, presseetikk, innovasjon, framsnakking, romforskning, lokalpolitisk ledelse, polarhelter, medieutvikling, molter, Golfstrømmen, Vesterålen, Harstad, informasjonsarbeid og PR. Hans seneste bok er «Skriv bedre» (Spartacus, april 2017).

Bård Borch Michalsen leder jevnlig debatter og samtaler, deriblant "Den gode samtalen" i Galleri Nord-Norge. Den 23/3/2017 ledet Bård en samtale med Lars og Ola Bremnes i forbindelse med Omstilling og Utenfor Allfarvei Forlags satsing på formidlingskonseptene Ordspill og Innspill. I denne samtalen får vi høre om hvordan man forholder seg til samfunnet rundt seg i sitt forfatterskap, og hvordan og hva man lar seg påvirke av, gjennom flere tiår som artister, tekstforfattere og mennesker.  

Samtalen kan ses på Youtube. (lenke legges ut kort tid etter arrangementet)