Carsten Smith

Carsten Smith, (f.1932), professor i rettsvitenskap ved Universitetet i Oslo 1964–1991, høyesterettsjustitiarius 1991–2002, leder av Samerettsutvalget 1980–1985, leder av nordisk ekspertgruppe til utarbeidelse av Nordisk samekonvensjon 2002–2005, leder av kystfiskeutvalget 2006–2008. Smith har gjennom et livslangt virke mottatt en rekke utmerkelser, i 1985 ble han tildelt Fritt Ords honnør, i 1988 ble han hedret med Fridtjof Nansens belønning for fremragende forskning. Han mottok i 2003 storkorset av Den Kongelige Norske St. Olavs Orden. Han er også æresdoktor ved universiteter i Sverige, USA og Kina. I de tusen hjem i Norge vil man huske han fra 1960-tallet, som dommer for tv-programmet Kvitt eller Dobbelt. 
Carsten Smith har skrevet artikkelen "Et juridisk perspektiv på fiskeressursene våre." i Havet. Mat, makt og meninger.