Bente Aasjord

Bente Aasjord (f.1959) Født og oppvokst i det «Steigenske» havgap i Nordland, tilbakeflytter fra 1992. «Digital nomade», statsviter, skribent og foredragsholder. Ansatt ved hovedkontoret i Fagforbundet, som spesialrådgiver i nordområdepolitikk. Har jobbet mest med ulike fiskeri- og marine spørsmål som forsker, i offentlige utvalg og i miljøbevegelsen. 
Bente leverer jevnlig kronikker til bl.a. Nrk Ytring. Bente Aasjord har skrevet artikkelen "En ny norsk reality." i Havet. Mat, makt og meninger.