Bjørn Hersoug

blank.jpg

Bjørn Hersoug (f. 1949), fra Oslo, flyttet til Tromsø i 1973 og bor der i dag. Hersoug er professor i fiskeri- og oppdrettsforvaltning. Utdannet som magister i sosiologi i 1976 ved UiT med avhandling om planlegging og
distriktspolitikk. Har jobbet ved NFH (Norsk fiskerihøgskole) siden 1980, med forvaltning av fiskeri og oppdrett. Jobbet som rådgiver for Norad i over 30 år. Dr. philos med avhandling om fiskeriprosjekter i Sri Lanka, Nicaragua og Tanzania. Ivrig hobbyfisker med egen båt og nedlagt småbruk i Lødingen/ Lofoten. Bjørn Hersoug har skrevet artikkelen "Norsk oppdrettsnæring ved en skillevei." i Havet. Mat, makt og meninger.