Pressedekning fra Fiskeribladet 24. 6, etter lansering av boka Havet. Mat, makt og meninger 23.6.

Redaktøren sitter og myser i sola etter lansering av boka Havet. Mat, makt og meninger, og ser ut som hun er veldig fornøyd. Fiskeribladet Fiskaren hadde denne saken på trykk den 24. juni, dagen etter lansering. Vi har ikke lenke til artikkelen på nett, da Fiskeribladet har betalingsmur. Men om du er interessert i nyhetsstoff om fiskeri, er et abonnement der slett ikke dumt. Eventuelt kan man kjøpe avisa på papir.