Rikke Gürgens Gjærum

Rikke Gürgens Gjærum, (1972) professor ved HIOA og ved Det Arktiske Universitet, UiT. Dr.at. v/NTNU i 2004, hovedfag i teatervitenskap v/UIO i 1998, allmennlærer og dramapedagog. Arbeider med anvendt teaterforskning og er faglitterær forfatter, har utgitt 4 monografier og 40 vitenskapelige artikler. Arbeider med disability art, reminisensteater, estetikkfilosofi og kunstbaserte forskningsmetoder, men også med teaterkritikk, barne- og ungdomsteater og ulike anvendte antistigmatiserende teaterprosjekter.

Den 16/3/ 2017 holdt Rikke foredrag i forbindelse med UAF sitt bok- og utstillingsprosjekt Omstilling, i Galleri Nord-Norge. Lenke til foredraget/ Ordspill på forlagets Youtube vil bli lagt her.  

Effektiviseringsjag og digitaliseringsoptimisme: 
Hvordan kan kunsten bygge bro fra effektivisering til menneskelige møter og fra digitalisering til tilstedeværelse i nuet? Hypotesen er at vi må anvende kunsten i møte med de unge og de gamle, de som fungerer som vårt samfunns "indikatorplanter", altså de som er på terskelen av nytten og på randen av avfallet.