Andreas Ytterstad

Andreas Ytterstad (f. 1972, oppvokst i Harstad, bor i Oslo) er førsteamanuensis ved Institutt for journalistikk og mediefag, ved Høgskolen i Oslo og Akershus. Han er nestleder i Concerned Scientists Norway, og en av intiativtagerne bak Broen til framtiden (broentilframtiden.com). Han har skrevet bokkapitlet "Vinn, Vind eller forsvinn? Klima, miljø og økonomisjournalistikk" (2016) og jobber nå med en rapport som kommer i april, som skal vise at vi har råd til å omstille Norge.

I sitt foredrag om "Bunnlinjer i naturen og økonomien" vil han svare på disse to spørsmålene: 1) Hva slags verdier setter vi på alt vi har kjært omkring oss, og 2) hvilke verdier bør telle tyngst?