Arild Buanes

Arild Buanes (f.1961) beveget seg fra Evje i nedre Setesdal til Vestlandet og senere Nord-Norge på tidlig 1980-tall. Han har bodd i Tromsø siden 1985, og har siden 1998 vært seniorforsker i forskningsinstituttet Norut. Hans spesial­områder er samfunnsplanlegging, regional utvikling, miljø- og ressursspørsmål og kystsoneforvaltning. Buanes har doktorgrad i samfunnsplanlegging fra Universitetet i Tromsø. Temaet for avhandlingen var kystverneplan­prosessen i Nordland. Han har også jobbet med planlegging på kommunalt og fylkeskommunalt nivå. På privaten har han oppdaget padlingens gleder, og nyter den fantastiske nord-norske kystsonen i sin havkajakk, gjerne med et sjømatmåltid ventende på land.
Arild Buanes har skrevet artikkelen "Kampen om kystsonen." i Havet. Mat, makt og meninger.