Edgar Henriksen

Edgar Henriksen (f. 1957) fra Svolvær og Hennningsvær, har bodd på Kvaløy utenfor Tromsø siden 1998. Utdanna fiskeskipper fra Gravdal Fiskerfagskole i 1979 og fiskeri­kandidat (ressursøkonomi) fra Norges Fiskerihøgskole i 1985. Jobbet som fisker i kystflåten og i havfiskeflåten og har hatt alle posisjoner på dekk inklusive skipper. Siste år som fisker 1983.  Henriksen har bodd 14 år i Vadsø, hvor han jobbet for fiskeindustrien, i Finnmark fylkeskommune med fisk og samfunnsplanlegging og i Finnut AS som rådgiver og direktør, og med rådgivning  rettet mot fiskerinæringa i Norfico Consult og Fiskerirådgivning AS fram til 2007. Fra 2007 ansatt som forsker og senere seniorforsker på avdeling for «Næring og Bedrift» i Nofima. Edgar Henriksen har skrevet artikkelen "Hvem skal eie fisken i framtida?" i Havet. Mat, makt og meninger sammen med Petter Holm.