Grethe Irene Einarsen

Grethe Irene Einarsen (f. 1972) født og bor i Narvik. Hun jobber fotobasert med bilder og installasjoner. Arbeidene befinner seg i grenseland mellom det dokumentariske og det iscenesatte. Det nordnorske landskapet er ofte bakteppe i bildene hennes, og menneskelig fremmedgjøring er et stadig tilbakevendende tema. Einarsen er opptatt av enkeltindividers kompleksitet, og lar det banale og hverdagslige gå hånd i hånd med universelle og eksistensielle spørsmål. Grethe Irene har hovedfag i fotografi fra Kunsthøyskolen i Bergen. Hun jobber med utstillinger, installasjoner og utsmykkinger nasjonalt og internasjonalt.
Grethe Irene har levert en rekke fotografier til boken Omstilling. Menneskets rolle i natur, industri og teknologi.