Marion A. Ravna

Marion A. Ravna  (f. 1994) kommer fra Tana men bor i Tromsø. Hun er rådgiver og sekretær for Norske Samers Riksforbunds sametingsgruppe og student ved UiT. Marion har skrevet tekstene "Samiske rop og døve ører" og "Koftetradisjoner – synsing og forklaring" i boken Kvinnfolk (oktober, 2016).