Geir Ove Ystmark

Geir Ove Ystmark (f. 1971) Kommer fra Malm i Nord-Trøndelag. Har i oppveksten også bodd i Trondheim og Hammerfest. Bosatt på Liland i Evenes, og ukependler til Oslo. Har tidligere bodd i Tromsø, Harstad og på Bjarkøy. Jobber som administrerende direktør i Sjømat Norge (tidligere FHL) siden 2014 og før den tid ulike posisjoner i samme organisasjon siden 2001. Ystmark har tidligere vært ordfører i Bjarkøy kommune, leder av ordførerkollegiet i Sør-Troms og har vært medlem av Sentralstyret i Venstre. Har også jobbet som næringssjef i Bjarkøy og som fiskerirettleder for Fiskeridirektoratet i Sør-Troms. Han er utdannet cand polit i Samfunnsplanlegging ved Universitet i Tromsø. 
Geir Ove Ystmark har skrevet artikkelen "Teknologi og miljø i fremtiden." i Havet. Mat, makt og meninger.