Petter Holm

Petter Holm (f. 1957) kommer fra Tromsø der han også bor. Han er professor i fiskeri og ressursforvaltning ved Norges fiskerihøgskole, UiT - Norges Arktiske Universitet. Han er utdannet fiskerikandidat, og startet sin karriere i fiskeri­næringa som messegutt på en loddesnurper i 1978. Sammen med Edgar Henriksen skrev Holm i 2014 en av underlagsrapportene for Tveteråsutvalget. Petter Holm har skrevet artikkelen "Hvem skal eie fisken i framtida?" i Havet. Mat, makt og meninger sammen Edgar Henriksen.